Masuk | Daftar
::  Utama  ::  Topik  ::  e-Gerak  ::  Takwim  ::  Galeri  ::  Forum  ::  Muat Turun  ::  E-Mel  ::
Jam Statistik

Statistik PPDLMS
Panel Kawalan
Maklumat Pengguna
Selamat Datang


Nama Gelaran

Kata Laluan


(Daftar)

Rakan Facebook
Bahan Edaran
Kategori60
Bil. Fail99
Muatturun3436
Jum. Saiz2.44 GB

Senarai Fail :

 • Borang Permohonan Guru Ganti Daerah
 • Borang TNT Terkini 2015
 • EWS SR D6-D4-D5 / SM ATAS-RENDAH
 • Android Gstaf (e-Gerak LMS) - Sistem Pengesanan Pergerakan Staf PPD LMS
 • Pelaksanaan Sistem SINGLE SIGN ON (SSO) Untuk Log Masuk Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)
 • EWS SK Sungai Jernih 4 OTI SR Versi 1.4
 • Surat Sasaran Peperiksaan Awam 2015
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2010 Bidang Kuasa Pengurusan Penempatan dan Pertukaran Guru di Bawa
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2 Tahun 2014: Etika Pakaian Murid Tingkatan Enam
 • Surat Pekeliling Perbendaharaan (Spp) Bilangan 1 Tahun 2014 Bertarikh 18 Februari 2014 Dan Surat Eda
 • Garis Panduan - Gerak Gempur UPSR Dan SPM 2015
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1 Tahun 2015 - Pelaksanaan Penempatan dan Pertukaran Pegawai Perkhidm
 • Surat Pekeliling Kewangan Bil 3/2014 Pelaksanaan Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid Yang Ting
 • Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 4 Tahun 2014 Bantuan Pakaian Seragam (BPS) Pasukan Badan Berunifo
 • Bahan Edaran LADAP ICT - Portal
 • Surat Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2012 -Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM)
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2007 Peruntukan Waktu Bagi Kegiatan Kokurikulum di Sekolah-sekolah R
 • Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.2 Tahun 2014: Pelaksanaan Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Se
 • Surat Edaran Pindaan Borang-Borang Pengesahan Kerja Borang
 • Pindaan Kepada Surat Pekeliling Kewangan (SPK) Bilangan 1 Tahun 2004 - Kadar-kadar Keraian Rasmi Bag
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2015 - Pelaksanaan Norma
 • Pindaan Kepada Pekeliling Bahagian Kewangan (PBK) Bilangan 2 Tahun 1999 - Panduan Untuk Menyelesaika
 • Surat Pekeliling ICT Bil 2/2014 - Garis Panduan Mengenai Struktur Tadbir Urus Jawatankuasa Laman Web
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3 Tahun 2014 Pelaksanaan Sekolah Dalam Hospital
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1 Tahun 2011 Pemberitahuan Kuota 10 Peratus Untuk Pemilihan Dan P
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2006 Panduan Perbelanjaan Peruntukan Kokurikulum Sekolah
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.14/2010 Pindahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bayaran-bayaran Tamb
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1994 Perlaksanaan Kokurikulum Tahun 5 dan Tahun 6 KBSR
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3 Tahun 2011 Peraturan Berkenaan Rambut Dan Pemakaian Steel Bangl
 • Penambahbaikan Kepada Borang- Borang Pengesahan Kerja - Pekeliling Perolehan Kementerian Pendidikan
 • Taklimat HRMIS
 • Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil 1/2014: Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2008 Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah Dan Pengguna
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2008 Persediaan Menghadapi Sesi Penggal Persekolahan Baru
 • Akta Kontrak 1949 iaitu Had Nilai Pemberian Kuasa Menandatangani Kontrak di Kementerian Pelajaran Ma
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2009 Pelaksanaan Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) d
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6 Tahun 2011 Pelaksanaan Mata Pelajaran Bahasa Arab Bagi Murid Ti
 • Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.10 Tahun 2010 - Garis Panduan Pelaksanaan Integrity Pact Dalam P
 • Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan
 • Surat Pekeliling Kewangan Bil. 12 Tahun 2010 -Prosedur Pembayaran Bil Utiliti Sekolah Bantuan Keraja
 • Surat Pekeliling Kewangan Bil. 7 Tahun 2012 - Garis Panduan Pengurusan Peruntukan Bantuan Bayaran Ta
 • Surat Pekeliling Iktisas Bilangan 10 Tahun 2011 Garis Panduan Penglibatan Pihak Sekolah Dalam Progra
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2009 Pelaksanaan Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) d
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2007 Garis Panduan Pemakaian Pakaian Kokurikulum di Hari Persekolaha
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 8 Tahun 2011 Pengurusan Keselamatan Murid Di Sekolah
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2008 Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah Dan Pengguna
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2 Tahun 2013: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Ta
 • Garis Panduan BPPA Bil 01 Tahun 2014
 • Ralat Pengesahan Kerja :- Pekeliling Perolehan Kpm Bilangan 1 Tahun 2011 (Pindaan)
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4 Tahun 2014 : Perubahan Syarat Kemasukan dan Pengekalan Murid Tingka
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1 Tahun 2013: Pelantikan Pengetua Sekolah Menengah dan Guru Besar
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2 Tahun 2011 Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sek
 • Pekeliling BPPA SPT Bil 02 Tahun 2014
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2006 Panduan Perbelanjaan Peruntukan Kokurikulum Sekolah
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2007 Peruntukan Waktu Bagi Kegiatan Kokurikulum di Sekolah-sekolah R
 • Garis Panduan Penggunaan Dan Pengurusan E-mel Kementerian Pendidikan Malaysia
 • Surat Pekeliling ICT Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Bilangan 1 Tahun 2011- Dasar Keselamatan I
 • Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan 2015
 • Surat Pekeliling ICT KPM Bilangan 1 Tahun 2014 Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan T
 • Surat Pekeliling Kewangan Bil. 6 Tahun 2012 - Pindaan Kepada SPK Bil. 12 Tahun 2010 Prosedur Pembaya
 • Ralat Pengesahan Kerja :- Pekeliling Perolehan Kpm Bilangan 1 Tahun 2011 (Pindaan)
 • Surat Pekeliling Kewangan (SPK) Bil 1 Tahun 2012 -Pengurusan Elaun Murid Berkeperluan Khas bagi Muri
 • Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.1 Tahun 2012 - Prosedur Penutupan Akaun Bagi Kontrak Kerja
 • Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.3 Tahun 2012 - Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran P
 • PEKELILING PEROLEHAN BIL 1 TAHUN 2011
 • Pekeliling BPPA SPT Bil 01 Tahun 2014 (DIBATALKAN)
 • Pindaan Kepada Perenggan 3.1 dan 3.4, Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 2 Tahun 2011 bertarikh
 • Pekeliling ICT Bil 1 Tahun 2014 - Tadbir Urus Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian Pendidika
 • Pekeliling ICT Bil. 1 Tahun 2012 Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (DKICT) KPM Ver
 • Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 8 Tahun 2012 - Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantu
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2007 Garis Panduan Pemakaian Pakaian Kokurikulum di Hari Persekolaha
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2007 Peruntukan Waktu Bagi Kegiatan Kokurikulum di Sekolah-sekolah R
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2008 Persediaan Menghadapi Sesi Penggal Persekolahan Baru
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2008 Panduan Pengurusan dan Pelaksanaan Program Bumi Hijau Sekolah
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2008 Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Mala
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2007 Garis Panduan Pemakaian Pakaian Kokurikulum di Hari Persekolaha
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2007 Peruntukan Waktu Bagi Kegiatan Kokurikulum di Sekolah-sekolah R
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/2010 Pelaksanaan Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7 Tahun 2011 Pelaksanaan Standart Operating Procedure (SOP) 1:3:7
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 9 Tahun 2011 Mewujudkan Galeri/Sudut Sejarah Di Sekolah-Sekolah
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 12 Tahun 2011 Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Mem
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 13 Tahun 2011 Pertukaran Teks Komponen Sastera Dalam Mata Pelajar
 • Surat Pekeliling Iktisas Bil.15/2010 Pengisian/Penempatan/Pertukaran Pegawai Perkhidmatan Siswazah (
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2006 Panduan Perbelanjaan Peruntukan Kokurikulum Sekolah
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2007 Garis Panduan Pemakaian Pakaian Kokurikulum di Hari Persekolaha
 • Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 8 Tahun 2012 - Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantu
 • Muka Surat APP2015 APP TAHUN 2015
 • Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 2 Tahun 2014
 • PERATURAN MENGENAI PERBELANJAAN UNTUK MERAIKAN PESARA
 • Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat Bagi Mengawal Perbelanjaan Awam - 11 Langkah Penjimatan
 • PERATURAN MENGENAI PERBELANJAAN SAMBUTAN HARI INOVASI
 • Surat Pekeliling Kewangan Bil.1 Tahun 2011 - Garis Panduan Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Perunt
 • Surat Pekeliling Kewangan Bil. 3 Tahun 2011 - Pelaksanaan Sistem Bayaran Secara Pukal Untuk Sekolah
 • Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 2 Tahun 2011: Kadar Kelayakan Makan dan Penginapan
 • Surat Pekeliling Kewangan Bil. 4 Tahun 2011 - Garis Panduan Pengurusan Kewangan dan Perakaunan
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2008 Persediaan Menghadapi Sesi Penggal Persekolahan Baru
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2008 Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah Dan Pengguna
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3 Tahun 2011 Peraturan Berkenaan Rambut Dan Pemakaian Steel Bangl
 • Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4 Tahun 2011 Pelaksanaan Pengajaran Bible Knowledge Kepada Murid-

  Jadual Gaji 2015
  BULAN TARIKH
  Januari 22.01.2015
  Februari 12.02.2015
  Mac 23.03.2015
  April 23.04.2015
  Mei 25.05.2015
  Jun 25.06.2015
  Julai 09.07.2015
  Ogos 24.08.2015
  September 17.09.2015
  Oktober 22.10.2015
  November 23.11.2015
  Disember 17.12.2015
  e-Pautan
  Ahli Teraktif Forum
     Pendidik 
   Kiriman: 169 

     jani 
   Kiriman: 128 

     abdul68 
   Kiriman: 55 

     impreza 
   Kiriman: 54 


     mas_7669 
   Kiriman: 28      yusman 
   Kiriman: 21 

     shuhairoh 
   Kiriman: 20 

     ajit 
   Kiriman: 20 

     waniey87 
   Kiriman: 17 

     safariah 
   Kiriman: 14 

     farhi 
   Kiriman: 12 

     myzz_69 
   Kiriman: 12 

     rodziati 
   Kiriman: 12 

     boy7 
   Kiriman: 11 


     org2skum 
   Kiriman: 9 

     eymazaki 
   Kiriman: 9 

     9W2VRI 
   Kiriman: 8 

     awananip 
   Kiriman: 8 

     rctanc 
   Kiriman: 7 


     cikjah 
   Kiriman: 7 


     cikguida 
   Kiriman: 6 

     sult1234 
   Kiriman: 6 


     neoh2011 
   Kiriman: 6 

  Forum PPDLMS
  Kunjungan Terkini
   MNAZIB 00:25:12
   latifahanam 01:18:21
   ramannusi 02:10:04
   shuhairoh 02:59:15
   khairol_uak 03:00:16
   cikguahmad 03:28:30
   yusri7072 03:55:55
   ADZAHARKHALID 04:05:06
   JOHN_LABU 04:55:56
   Norlelawati 05:01:02

  National ICT Initiative


  Laporan Trafik
  SELAMAT DATANG KE PPDLMS

  Status Daftar Keahlian
  [ Pegawai PPD: 77 | Guru: 2044 | Staf: 238 | Pelajar: 286 | Ibubapa: 107 | Tetamu: 660 ]
   
  Notis Warga Guru LMS
          MAKLUMAN        

  KHAS KEPADA WARGA PPDLMS YANG TERLIBAT

  SELAMAT MENEMPUH SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2015

  Warga Pejabat Pendidikan Daerah Mengucapkan Selamat Menempuh Sijil Pelajaran Malaysia 2015 K(SPM) Kepada Warga Pelajar Tingkatan 5 Sekolah-Sekolah Di Daerah Larut Matang Dan Selama.

  Pihak Kami Mendo`akan Agar Kita Dapat Memperoleh Pencapaian Yang Terbaik Daripada Yang Terbaik Pernah Kita Kecapi. Semoga Kita Dapat Merialisasikan Impian & Matlamat Perak Excellent.

  Mudah-Mudahan. InsyaAllah. Amin !

  TERIMA KASIH
  Agenda / Majlis / Aktiviti Terkini Warga PPDLMS
  Dasar Kualiti Pejabat Pelajaran Daerah Larut Matang & Selama
  Forum Komuniti PPDLMS
  Forum/Topik  Dibalas   Pengirim   Dilihat   Balasan Akhir 
   Hal-Hal Umum Prasekolah
    Buku Laporan Tugasan Harian PPM Prasekolah
  0 pkprasekolahlms 1   Nov 25, 2015 at 00:34:14 
  pkprasekolahlms Last Post
   Jurulatih Prasekolah
    Mesyuarat Post Mortem Program 2015 Dan Perancangan 2016 Bil1
  0 pkprasekolahlms 1   Nov 25, 2015 at 00:29:23 
  pkprasekolahlms Last Post
   Pengurusan Data EMIS-SMPP
    Kemaskini Modul Pengurusan Sekolah
  26 impreza 244   Nov 03, 2015 at 23:54:18 
  impreza Last Post
   Pengurusan Data EMIS-SMPP
    Utiliti Semak Ralat Data MPS(EMIS ONLINE) V5.3.0
  0 rctanc 16   Nov 03, 2015 at 20:47:47 
  rctanc Last Post
   Pengurusan Data EMIS-SMPP
    SSO
  0 mas_7669 15   Nov 03, 2015 at 01:17:25 
  mas_7669 Last Post
   Pengurusan Hal Ehwal Murid
    Ekehadiran Murid
  0 seeyong_ong79 13   Sep 01, 2015 at 10:18:50 
  seeyong_ong79 Last Post
   Pengurusan Prasekolah
    Edaran Perbekalan Bahan Pencuci Lantai Kelas Prasekolah
  0 pkprasekolahlms 3   Aug 24, 2015 at 22:02:08 
  pkprasekolahlms Last Post
   Maklumat Umum Pusat Kegiatan Guru
    KEM 3P NILAM
  12 Nieda71 119   Jun 01, 2015 at 22:58:51 
  ayispras Last Post
   SPS - Sistem Pengurusan Sekolah
    EMIS Hantaran Januari
  0 hhtan_9999 71   Jan 27, 2015 at 07:31:00 
  hhtan_9999 Last Post
   SPS - Sistem Pengurusan Sekolah
    Gagal Login Ke Laman Sensawang SPS
  1 Vinccylee 50   Jan 14, 2015 at 09:18:37 
  impreza Last Post
   Pengurusan Data EMIS-SMPP
    Ralat Sistem EMIS
  1 neoh2011 44   Nov 18, 2014 at 17:22:37 
  neoh2011 Last Post
   Pengurusan Data EMIS-SMPP
    Semakan Ralat EMIS
  0 seeyong_ong79 47   Oct 29, 2014 at 07:10:29 
  seeyong_ong79 Last Post
   

  [ Ke Forum | Topik 363 | Kiriman 1011 | Dilihat 33176 | Dibalas 648 | Ahli 3423 ]
  Status Kemaskini / Projek Portal
  Senarai Projek Portal PPDLMS Aduan Status Progress
  Carta Organisasi Unit PPDLMS 0 Modules 97% completed97% completed
  Module Muat Turun (Downloads) 3 Level (Status) 0 Modules 80% completed80% completed
  Android Gstaf (e-Gerak LMS) - Sistem Pengesanan Pergerakan Staf PPD LMS 0 Addons 98% completed98% completed
  Galeri Aktiviti Warga PPDLMS
  IMG_6597.JPG  DSC_0060_2.JPG  yyu7.jpg  DSC_0934.JPG  DSC_0658.JPG  IMG_1957.JPG  59.jpg  IMG_6904.JPG  IMG_3077.JPG  IMG_3913.JPG  DSC_0967.JPG  DSC_0650.JPG  398703_347702688582362_100000279025483_1354111_1806852851_n.jpg  IMG_3096.JPG  IMG_3091.JPG  IMG_1875.JPG  IMG_0244.JPG  DSCN0792.JPG  IMG_2056.JPG  DSC_0560.JPG  IMG_1972.JPG  DSC_1019.JPG  IMG_1545.JPG  IMG_3429.JPG  DSC_0811.JPG  

  SKPM PORTAL NKRA DAN PORTAL ENAZIR

  Unit Kualiti

  Semua Guru Besar
  Daerah Larut Matang dan Selama

  Asalammualaikum dan salam sejahtera.

  Maklumat penting. 

  Jemaah Nazir dan Jaminan kualiti negeri Perak (JNJK Perak) telah meletakkan target tarikh akhir pengisian SKPM bagi portal NKRA dan portal e-Nazir bagi negeri Perak pada 30 November 2015. Keputusan ini diambil atas dasar bagi JPN dan PPD mempunyai ruang masa untuk menyemak dan membuat perakuan.

  Sekian, terima kasih.

  Kiriman Oleh Cik Noor Mahaza Bt Mahmood : Rabu, November 18 @ 16:23:06 MYT (9 Dibaca)
  (Komen? | Skor: 0)

  Tindakan Segera Pelaksanaan Ujian Digital Literasi ICT 2015

  Tindakan Segera

  Pengetua/Guru Besar
  Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah
  Daerah Larut Matang dan Selama
  (Sekolah yang terlibat sahaja)

  Tuan,
  Mohon Pentadbir Sekolah yang terlibat (Admin Digital Literasi ICT) memantau dan mengarahkan guru-guru yang terlibat supaya melengkapkan modul dan ujian literasi ICT dengan kadar segera. Hal ini adalah bagi mengelakkan kesesakan talian pada saat-saat akhir.

  Tarikh akhir ialah pada atau sebelum 20 November 2015.

  Sekian,harap maklum. 

  Kiriman Oleh En. Auzan Syauqi Bin Abdul Lateh : Rabu, November 11 @ 15:43:37 MYT (12 Dibaca)
  (Komen? | Skor: 0)

  Muat Turun Utiliti Semak Ralat Data MPS (EMIS ONLINE) V5.3.0

  Hebahan Umum

  Pengetua/Guru Besar
  Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah
  Daerah Larut Matang dan Selama

  Tuan,

  Mohon kerjasama semua pihak muat turun dan install Utiliti Semak Ralat EMIS Online versi 5.3.0 yang dikemaskini pada 28 Oktober 2015 dari portal JPN Perak seperti alamat (URL) berikut:

  http://jpnperak.moe.gov.my (Klik Menu Perkhidmatan - Muat Turun - Utiliti Semak Ralat EMIS dan muat turun fail berikut :installoff2010_02Nov2015.rar ). Katalaluan adalah sama seperti yang lama.

  atau Klik [  Di Sini 

  Kiriman Oleh En. Auzan Syauqi Bin Abdul Lateh : Selasa, November 03 @ 10:15:25 MYT (102 Dibaca)
  (Baca seterusnya.... | 1460 Bait lagi | Komen? | Skor: 0)

  Kemaskini Data Baharu Dalam Modul Pengurusan Sekolah (EMIS ONLINE)

  Hebahan Umum

  Pengetua/Guru Besar
  Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah
  Daerah Larut Matang dan Selama

  Tuan,

  Mohon kerjasama semua Guru Data meneruskan kerja-kerja kemaskini data EMIS Online dengan merujuk variable baharu berikut:

  Menu Sekolah:

  1. Sub Menu Profil Am: [SEKOLAH MENUMPANG SAHAJA]

  Masukkan Kod Sekolah Tumpang (iaitu sekolah yang ditumpang).

  2. Sub Menu Kedudukan Sekolah: [SEKOLAH TERTENTU SAHAJA]

  Kemaskini Nombor Telefon Bimbit : Hanya bagi sekolah dibekalkan nombor telefon bermula 01xxxxx. JANGAN masukkan nombor telefon peribadi Pengetua/ Guru Besar.

  Kiriman Oleh En. Auzan Syauqi Bin Abdul Lateh : Selasa, November 03 @ 10:10:25 MYT (41 Dibaca)
  (Baca seterusnya.... | 2755 Bait lagi | Komen? | Skor: 0)

  Penundaan Bengkel Klinik Sukan

  Hebahan Umum

  Makluman:

  BENGKEL KLINIK SUKAN

  Tarikh : 4 & 5 November 2015 
  Tempat : 
  1) SKToh Sajak 
  2) SK Klian Pauh 
  3) SK Simpang

  Bengkel Klinik Sukan yang akan dijalankan seperti ketentuan berikut akan DITUNDA ke suatu tarikh yang akan diberitahu kelak.

  Sekian,harap maklum

  Kiriman Oleh En. Auzan Syauqi Bin Abdul Lateh : Isnin, November 02 @ 10:49:37 MYT (18 Dibaca)
  (Komen? | Skor: 0)
  100 Kiriman Berita Terkini (20 Halaman, 5 Kiriman Dalam Satu Halaman)
  Pegawai PPD LMS


  Tn. Hj. Aminudin B Mhd. Nor
  Pegawai Pendidikan Daerah  Detik Peperiksaan
  Bicara Guru
  Bil. Bicara Guru: [0]
  Mesej Ringkas

  Hanya ahli berdaftar dibenarkan kirim mesej. Sila login atau daftar ahli.
  Arkib Berita

  Unit Pendidikan Khas
  [ Unit Pendidikan Khas ]

  ·Pengumpulan Data Pemulihan Khas dan Data IKAM Januari 2014
  ·Pengumpulan Data 3M dan Maklumat Pengurusan Pemulihan Khas 2013
  ·Pengumpulan Data 3M dan Maklumat Pengurusan Pemulihan Khas 2013
  Berita Pendidikan
 • Sekolah khas terima dana besar

 • Solat hajat Perdana pelajar duduki empat peperiksaan besar

 • 68 murid tiga sekolah melawat kilang Utusan • Bajet holistik, rangkumi semua peringkat persekolahan - Mary Yap


 • Nur Irdina, Gan Jin Jin Tokoh Nilam Wilayah Persekutuan

 • UPSR bocor: Musang berbulu ayam


 • Pesta PSKPP Taiping 2012
  Bancian PPDLMS
  Sila Nyatakan Aplikasi Pelayar Anda Untuk Mengunjungi Portal PPDLMS.

  Lynx
  Opera
  Safari
  Maxthon
  FireFox
  Netscape
  Kongueror
  Google Chrome
  Internet Explorer

  Keputusan
  Undian

  Undian: 172 | Ulasan: 0
  Hanya pengguna berdaftar layak membuat bancian. Sila Daftar | Login.
  Rujuk Wikipedia
  WikiPedia